Studia doktoranckie - porady psychologiczne

Doktoranci naszej Uczelni po raz kolejny mogą skorzystać w tym roku akademickim z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych.
Konsultacje odbywają się w każdy wtorek w godzinach 13.00-15.00, czwartek w godzinach 13:30-15:30 oraz w piątek w godzinach 13.00-15.00 w budynku Katedry Psychiatrii przy Wybrzeżu Pasteura 10 (II piętro, gabinet nr 8 w Poradni). Konsultantem jest mgr psychologii Iga Jaworska-Gruszczyńska.

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9-12 pod numerem telefonu: 71 784 16 19.