Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego - nauka

Główne kierunki badań naukowych:

  • Cukrzyca typu 1 – epidemiologia, patogeneza, patogeneza powikłań przewlekłych, wykorzystanie nowych technologii w leczeniu cukrzycy typu 1.
  • Cukrzyca typu 2 i zespół metaboliczny u młodzieży – patogeneza, profilaktyka, leczenie.
  • Ocena skuteczności leczenia hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki mózgowej, ocena występowania zaburzeń metabolicznych i wpływ terapii na te zaburzenia.
  • Kompleksowe leczenie , diagnostyka oraz ocena rozwoju i dojrzewania dzieci z zespołem Pradera Willego.
  • Ocena stanu metabolicznego oraz rozwoju dzieci z niską masą urodzeniową oraz z wrodzoną niedoczynnością tarczycy.
  • Diagnostyka, leczenie oraz długoletnia obserwacja dzieci z zaburzeniami dojrzewania płciowego.
  • Kompleksowe leczenie , diagnostyka oraz ocena rozwoju i dojrzewania dzieci z zespołem Turnera.
  • Badania molekularne u dzieci z wrodzonym przerostem kory nadnerczy.

Współpracujemy z Klinikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: Laryngologii, Ginekologii i Położnictwa, Nefrologii Dziecięcej, Dermatologii, Zakładami: Radiologii, Patofizjologii i Biochemii, a także Uniwersytetami Medycznymi w Białymstoku, Łodzi, Gdańsku i Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

W Klinice prowadzimy 7 programów terapeutycznych, finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia/ Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczących dzieci z cukrzycą typu 1, z somatotropinową niedoczynnością przysadki mózgowej (SNP), z zespołem Turnera, Pradera-Willego, wewnątrzmacicznym niedoborem masy ciała i wzrostu (JUGR), z niedoborem insulinowego czynnika wzrostu, a także program terapii analogami LH-FSH u dzieci z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym.

Prof. Anna Noczyńska jest członkiem zespołu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego opracowującego standardy w diabetologii. Dr n. med. Beata Wikiera jest członkiem Zarządu Głównego i pełni funkcję skarbnika Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, a dr n.med. Agnieszka Zubkiewicz - Kucharska jest skarbnikiem Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

03.03.2017