Medycyna nuklearna

Uwaga !
Są potwierdzenia rezerwacji następujących sal na seminaria:
W dniach 04 i 11.03/2020 studenci grupy 14 będą mieć seminaria w sali seminaryjnej CNIM
W dniu 12/03/2020 studenci grupy 4 będą mieć seminarium w sali im. EF Biernackiego
W dniach 08, 22, 29.04/2020 studenci grupy 12 będą mieć seminaria w sali Anatomii Patologicznej
W dniu 27/05/2020 studenci grupy 10 będą mieć seminarium w sali CNIM Biblioteka 210/2016

W związku z zaplanowanymi Dniami i Godzinami Rektorskimi w dniach 13-14 maja a w dniu 15 maja do godz 12 uprasza się starostów grup, którym w tych dniach przepadają zajęcia o kontakt z prowadzącymi seminaria w celu ustalenia sposobu odrobienia zajęć. Starostę grupy 13, która ma w tym czasie ćwiczenia uprasza się o kontakt mailowy z odpowiedzialną za przedmiot (diana.jedrzejuk@umed.wroc.pl)

 
Seminaria z medycyny nuklearnej
Ćwiczenia z medycyny nuklearnej i regulamin dydaktyczny 2019/2020
Sylabus PL 2019/2020