Medycyna nuklearna


UWAGA ! BARDZO WAŻNE !!!
Studenci IV roku WL, którzy nie byli obecni na ćwiczeniach z medycyny nuklearnej ze swoją grupa, winni odrobić ćwiczenia w terminie zajęć odróbkowych podanych poniżej (jeden termin do wyboru). Proszę wpisać się na wybrany termin w Pracowni Densytometrycznej, Wybrzeże L. Pasteura 4, przyziemie, pok 31 w godz. 7.00-13.30, lub telefonicznie 71 784 2565 w godz. 6.45 – 13.45 (od pon do pt)
27, 28, 31 maja, 04, 06 czerwca 2019 r. w godz. od 8-11.45, pokój nr 31

Studenci, którzy nie byli obecni na seminariach i ćwiczeniach ze swoją grupą (tylko z różnymi) zdają test zaliczeniowy w jednym ustalonym terminie –
13 czerwca 2019 r, Sala im. Biernackiego, godz. 16.15