Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami - pracownicy

Sekretariat
Elżbieta Szubart
tel.: 71 784 25 46
e-mail: elzbieta.szubart@umed.wroc.pl

Profesorowie
prof. dr hab. n. med. Jacek Daroszewski
tel.: 71 784 25 61
e-mail: jacek.daroszewski@umed.wroc.pl

Adiunkci
dr hab. n. med. Anna Bohdanowicz-Pawlak
tel.: 71 784 27 40
e-mail: anna.bohdanowicz-pawlak@umed.wroc.pl

dr n. med. Anna Brona 
tel.: 71 784 25 59 
e-mail: anna.brona@umed.wroc.pl

dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska
tel.: 71 784 25 54
e-mail: aleksandra.jawiarczyk-przybylowska@umed.wroc.pl

dr n. med. Diana Jędrzejuk
tel.: 71 784 25 64 / 25 65
e-mail: diana.jedrzejuk@umed.wroc.pl

dr n. med. Marcin Kałużny
tel.: 71 784 24 32
e-mail: marcin.kaluzny@umed.wroc.pl

dr n. med. Eliza Kubicka
tel.: 71 784 24 32
e-mail: eliza.kubicka@umed.wroc.pl

dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej
tel.: 71 784 25 54
e-mail: justyna.kuliczkowska-plaksej@umed.wroc.pl

dr n. med. Joanna Syrycka 
tel.: 71 784 25 65
e-mail: joanna.syrycka@umed.wroc.pl

Starszy wykładowca
dr hab. n. med. Jadwiga Szymczak
tel.: 71 784 25 49
e-mail: jadwiga.szymczak@umed.wroc.pl

Asystenci
lek. med. Jowita Halupczok-Żyła
tel.: 71 784 25 59 
e-mail: jowita.halupczok-zyla@umed.wroc.pl

dr n. med. Barbara Stachowska 
tel.: 71 784 25 59 
e-mail: barbara.stachowska@umed.wroc.pl

dr n. med. Katarzyna Zawadzka
tel.: 71 784 24 32
e-mail: katarzyna.zawadzka@umed.wroc.pl

dr n. med. Aleksandra Zdrojowy-Wełna
tel.: 71 784 25 59
e-mail: aleksandra.zdrojowy-welna@umed.wroc.pl
 
Studia doktoranckie
lek. med. Aleksandra Drabik
e-mail: aleksandra.drabik@student.umed.wroc.pl
tel.: 71 784 25 47

lek. med. Łukasz Gojny
e-mail: lukasz.gojny@student.umed.wroc.pl
tel.: 71 784 25 47

lek.med. Małgorzata Rolla
tel.: 71 784 27 41
e-mail: malgorzata.rolla@student.umed.wroc.pl

mgr Agnieszka Zembska
tel.: 71 784 25 58, 71 784 25 62
email: aga.zembska@gmail.com

Pracownicy naukowo-techniczni
dr n.med. inż. Katarzyna Kolačkov
tel.: 71 784 25 58
e-mail: katarzyna.kolackov@umed.wroc.pl

mgr Natalia Słoka
tel.: 71 7842558, 71 7842562
e-mail: natalia.sloka@umed.wroc.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Marcin Landwójtowicz
tel.: 71 784 25 67
e-mail: marcin.landwojtowicz@umed.wroc.pl
 
Ewa Sadanowicz
tel.: 71 784 25 66
e-mail: ewa.sadanowicz@umed.wroc.pl

Pracownie działające przy Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami

Pracownia Densytometryczna
dr n. med. Diana Jędrzejuk
dr n. med. Joanna Syrycka
mgr Marcin Landwójtowicz

Pracownia Endokrynologii Molekularnej
dr n.med. inż. Katarzyna Kolačkov
mgr Natalia Słoka

Pracownia Medycyny Nuklearnej
dr n. med. Diana Jędrzejuk
dr n. med. Joanna Syrycka
mgr Marcin Landwójtowicz

Pracownia Testów Hormonalnych
dr n.med. inż. Katarzyna Kolačkov

22.11.2018