Katedra Gastroenterologii i Hepatologii

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
tel.: 71 733 21 20   fax: 71 733 21 29
e-mail: gastro@gastro.umed.wroc.pl

Kierownik Katedry
dr hab. Elżbieta Poniewierka, prof. nadzw.
 

Klinika Gastroeterologii i Hepatologii

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 21 20, faks: 71 733 21 29
e-mail: gastro@gastro.umed.wroc.pl

Kierownik Kliniki
dr hab. Elżbieta Poniewierka, prof. nadzw.
 

Zakład Dietetyki

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 21 20, faks: 71 733 21 29
e-mail: gastro@gastro.umed.wroc.pl

p.o. Kierownika Zakładu
dr Katarzyna Neubauer
 

13.11.2017