Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej - pracownicy

Sekretariat
Agnieszka Barburska
Agnieszka.Barburska@umed.wroc.pl
 

tel.: 71 733 27 02
faks: 71 733 27 09
 

REJESTRACJA DO  PORADNI
tel.: 71 733 27 10
 
Profesorowie
prof. dr hab. Alicja Chybicka
alicja.chybicka@umed.wroc.pl

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak
krzysztof.kalwak@umed.wroc.pl

prof. dr hab. Bernarda Kazanowska
bernarda.kazanowska@umed.wroc.pl

dr hab. Ewa Gorczyńska prof. nadzw.
ewa.gorczynska@umed.wroc.pl
 
Adiunkci ze stopniem doktora habilitowanego

dr hab. Marek Ussowicz marek.ussowicz@umed.wroc.pl
dr hab. Grażyna Wróbel wrobel.wroc@wp.pl

Adiunkci

Dr Jadwiga Węcławek- Tompol jadwiga.weclawek@gmail.com
Dr Joanna Owoc-Lempach joanna.owoc-lempach@umed.wroc.pl
Dr hab. Grażyna Wróbel
Dr Grzegorz Dobaczewski
Dr Małgorzata Salamonowicz
Dr Monika Mielcarek-Siedziuk
Dr Elżbieta Grażyńska-Lotos

Adiunkci dydaktyczni
Dr Jadwiga Węcławek-Tompol
jadwiga.weclawek-tompol@umed.wroc.pl
poniedziałek - wtorek, 71 733 27 25

Dr Igor Olejnik
igor.olejnik@umed.wroc.pl
środa – czwartek, 71 733 28 42

Adiunkt ED
Dr Monika Mielcarek-Siedziuk
monika.mielcarek@umed.wroc.pl
poniedziałek 14:00-16:00, 71 733 28 31

Starszy wykładowca

Dr Wojciech Pietras

Asystenci

Lek. Jowita Frączkiewicz
Dr Dorota Sęga-Pondel
Lek. Justyna Kwaśnicka

Rezydenci

Lek. Kamila Ospa
Lek. Dorota Sokalla
Lek. Anna Rodziewicz
Lek. Agnieszka Pomykała
Lek. Mateusz Stachowiak
Lek. Małgorzata Janeczko ml.janeczko@gmail.com

Studia Doktoranckie

Lek. Małgorzata Janeczko
Lek. Elżbieta Wawrzyniak-Dzierżek
Mgr  Kornelia Gajek  

 

08.04.2019