Katedra i Klinika Kardiologii

Sekretariat (USK)
mgr Barbara Damm
tel.: 71 736 42 00
klk@usk.wroc.pl

Sekretariat Medyczny (USK)
Ewa Stachowicz
tel.: 71 736 42 30

Profesorowie
prof. dr hab. Wojciech Kosmala
tel.: 71 736 42 20
wojciech.kosmala@umed.wroc.pl

Adiunkci
dr hab. Marta Negrusz-Kawecka prof. nadzw.
tel.: 71 736 42 05
marta.negrusz-kawecka@umed.wroc.pl

dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala
tel.: 71 736 42 20
monika.przewlocka-kosmala@umed.wroc.pl

dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
tel.: 71 736 42 45
malgorzata.kobusiak-prokopowicz@umed.wroc.pl

dr hab. Wiktor Kuliczkowski
tel.: 71 736 42 93
wiktor.kuliczkowski@umed.wroc.pl

dr hab. Marcin Protasiewicz
tel.: 71 736 42 93
marcin.protasiewicz@umed.wroc.pl

dr Dariusz Biały
tel.: 71 736 42 41
dariusz.bialy@umed.wroc.pl

Asystenci
dr hab. Tomasz Witkowski
tel.: 71 736 42 93
tomasz.witkowski@umed.wroc.pl

dr Konrad Kaaz
tel.: 71 736 42 43
konrad.kaaz@umed.wroc.pl

lek. Magdalena Cielecka – Prynda
tel. 71 736 42 90
magdalena.cielecka-prynda@umed.wroc.pl

Studia doktoranckie
Lek. Maciej Kabaj
Lek. Wojciech Kosowski
Rezydenci (USK)
lek. Dawid Bednarczyk
lek. Grzegorz Golański
lek. Karolina Grześkowiak
lek. Matra Nogaj- Rdzanek
lek. Anna Matuszczyk
lek. Anna Węgrzyn – Witek
lek. Jowita Zachwyc
lek. Michał Zieliński

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni
mgr Magdalena Bastek
tel.: 71 736 42 30
mgr Bożena Karolko
 
 
Pracownie działające przy Katedrze i Klinice Kardiologii

Pracownia Izotopowa
Kierownik

mgr Bożena Karolko
tel.: 71 784 26 25

Pracownia Monitorowania Zaburzeń Rytmu Serca
Kierownik

dr hab. Marta Negrusz-Kawecka prof. nadzw.
tel.: 71 784 26 24

Pracownia Badań Echokardiograficznych
Kierownik
prof. dr hab. Wojciech Kosmala

Kierownik
dr hab. Wiktor Kuliczkowski

Pracownia Elektrofizjologii
lek. Marcin Dzidowsaki

Lekarze USK
dr Joanna Moszczyńska – Stulin
dr Hanna Szczepanik – Osadnik
dr Agnieszka Witkowska
dr Tomasz Kotwica
lek. Anna Woźnicka

24.04.2018