Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 25 00, 71 733 25 01
faks: 71 733 25 09
e-mail: nefrologia@umed.wroc.pl
strona: www.nefrologia.umed.wroc.pl

Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Magdalena Krajewska
tel.: 71 733 25 00
e-mail: magdalena.krajewska@umed.wroc.pl
 

Laboratorium Specjalistyczne Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel. +71 7332520, Fax. +71 7332509
 
 
 
 

26.04.2018