Katedra Neurologii

ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław
tel.: 71 734 31 00, faks: 71 734 31 09
e-mail: ryszard.podemski@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Ryszard Podemski
tel.: 71 734 31 00
 

Klinika Neurologii

ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław
tel.: 71 734 31 00, faks: 71 734 31 09
e-mail: ryszard.podemski@umed.wroc.pl
 
Kierownik Kliniki
prof. dr hab. Ryszard Podemski
tel.: 71 734 31 00
 

Samodzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej

Kierownik Pracowni
dr hab. Magdalena Koszewicz     
tel. 71 7343150
 

27.03.2017