Klinika Neurologii - pracownicy

prof. dr hab. Ryszard Podemski
ryszard.podemski@umed.wroc.pl
tel.: 71 734 31 50

Adiunkci
dr Ewa Gruszka
e.gruszka@mp.pl
tel. 71 7343110

dr Konstanty Gurański
kguranski@gmail.com
tel.: 71 734 31 70

dr hab. Maria Ejma, prof. nadzw.
maria.ejma@umed.wroc.pl
tel.: 71 734 31 40

dr hab. Magdalena Koszewicz
magdalena.koszewicz@umed.wroc.pl
tel.: 71 734 31 40

dr Ewa Koziorowska-Gawron
ewakozi@vp.pl
tel.: 71 734 31 40

dr hab. Bogusław Paradowski, prof. nadzw.
boguslaw.paradowski@umed.wroc.pl
tel.: 71 734 31 01

dr hab. Anna Pokryszko-Dragan
annapd@interia.pl
tel. 71 7343110

dr Krzysztof Słotwiński
krzysztof.slotwinski@ umed.wroc.pl
tel.: 71 734 31 45

dr Mieszko Zagrajek
mieszko.zagrajek@umed.wroc.pl
tel.: 71 734 31 70

Asystenci
lek. Klaudia Jeżowska-Jurczyk
klaudia.jezowska-jurczyk@umed.wroc.pl
tel.: 71 734 31 90

lek. Piotr Jurczyk
piotr.jurczyk@umed.wroc.pl
tel.: 71 734 31 60

dr Marta Nowakowska-Kotas
marta.nowakowska-kotas@umed.wroc.pl
tel.: 71 734 31 70

lek. Krystian Obara
krystian.obi@gmail.com
tel.: 71 734 31 90

lek. Mariusz Szydło
szydlo.mariusz@gmail.com
tel.: 71 734 31 40

dr Marta Waliszewska-Prosół
marta.waliszewska@gmail.com
tel.: 71 734 31 90

Studia doktoranckie
Lek. Natalia Madetko
natalia.madetko@gmail.com
tel.: 71 734 31 40

lek Paulina Papier
papier@usk.wroc.pl
tel.: 71 734 31 60

Lekarze kliniczni (USK)
dr Halina Bielecka
tel. 71 7343110

dr Edyta Dziadkowiak
tel. 71 7343110

dr Krzysztof Jadanowski
tel.: 71 734 31 70

dr Michał Paradowski
tel.: 71 734 31 60

dr Paweł Urbanowski
tel.: 71 734 31 70

Rezydenci
lek. Małgorzata Czapor-Sowa
tel.: 71 734 31 60

lek. Małgorzata Błauciak
tel.: 71 734 31 60

lek. Agnieszka Kikowska
tel.: 71 734 31 90

lek. Katarzyna Markowska
tel.: 71 734 31 90

lek. Katarzyna Lewczuk-Sierocka
tel.: 71 734 31 60

lek. Agata Rojek
tel.: 71 734 31 90

lek. Małgorzata Śniatowska
tel.: 71 734 31 90

lek. Aleksandra Wojtak
tel.: 71 734 31 90

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni
mgr Małgorzata Cyrul
mgr Elżbieta Kusińska
mgr Paweł Peć

Technik EEG
Maciej Różycki (USK)

Sekretariat
Bożena Paszkowska (USK)
Maria Matuszczyk (USK)
 
 
Pracownie działające przy Katedrze Neurologii

Pracownia Potencjałów Wywołanych
tel.: 71 734 31 20

Pracownia Neuropsychologii
tel.: 71 734 31 45

Pracownia Akustyki Mowy
tel.: 71 734 31 45

Pracownia Neurookulografii
tel.: 71 734 31 70

Pracownia Ultrasonografii Przezczaszkowej
Tel.: 71 734 31 70

24.04.2018