Katedra Neurologii - nauka

Główne tematy badań

  • Zastosowanie metod elektrofizjologicznych w badaniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
  • Akustyczna analiza zaburzeń mowy w chorobach układu nerwowego.
  • Klinika, patogeneza, patomorfologia i epidemiologia zespołów otępiennych.
  • Zaburzenia wyższych czynności nerwowych (neuropsychologia).
  • Postępy diagnostyki i terapii chorób nerwowo mięśniowych.
  • Neuroonkologia i neurologiczne zespołu paranowotworowe.