Katedra i Klinika Okulistyki

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 736 43 00, faks: 71 736 43 09
e-mail: klo@aszk.wroc.pl

Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło
tel.: 71 736 43 00

Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki
dr Marek Szaliński
tel.: 71 736 43 40