Katedra Onkologii

pl. L. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: wk-28@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: rafal.matkowski@umed.wroc.pl
 
Adiunkci dydaktyczni
dr hab. n. med. Jolanta Szelachowska
ds. Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
tel.: 71 368 94 86
jolanta.szelachowska@umed.wroc.pl
 
dr n. med. Urszula Staszek-Szewczyk
ds. studentów English Division i Erasmus
tel.: 71 368 94 00
urszula.staszek-szewczyk@umed.wroc.pl
 
dr n. med. Marcin Ekiert
ds. Wydziału Farmacji i Oddziału Analityki Medycznej
tel.: 71 733 10 25
marcin.ekiert@umed.wroc.pl
 
Sekretariat
mgr Katarzyna Bugaj
e-mail: katarzyna.bugaj@umed.wroc.pl
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
 

Zakład Chirurgii Onkologicznej

pl. L. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 368 93 91, faks: 71 361 91 11

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Rafał Matkowski
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: rafal.matkowski@umed.wroc.pl
 
Klinika Onkologii Ginekologicznej
pl. L. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: klinika.onk.gin@dco.com.pl

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Jolanta Szelachowska
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: katedraonkologii@dco.com.pl
 

Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych

ul. Borowska 2013, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 10 25
faks: 71 361 91 11

p.o. Kierownika Zakładu
dr n. med. Aleksandra Łacko
e-mail: aleksandra.lacko@umed.wroc.pl

21.10.2016