Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 32 00, faks: 71 734 32 09
e-mail: WK-8@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Szymon Dragan


 

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 32 00, faks: 71 734 32 09
e-mail: WK-8.1@umed.wroc.pl

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. Szymon Dragan


 

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Odtwórczej w Ortopedii
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr n med. Mirosław Kulej
tel. 71 734-32-08
e-mail: mirek.kulej@interia.pl

11.05.2017