Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych - pracownicy

Kierownik Zakładu

dr hab. Przemysław Pacan
tel.: 71 784 16 06,  faks: 71 784 16 02
e-mail: przemyslaw.pacan@umed.wroc.pl

Adiunkci
dr n. med. Tomasz Hadryś
tel.: +48 71 784 16 11
e-mail: tomasz.hadrys@umed.wroc.pl

dr Monika Kantorska-Janiec
tel.: 71 784 16 34
e-mail: monika.kantorska-janiec@umed.wroc.pl

dr Dorota Szcześniak
Koordynator doktorantów Katedry Psychiatrii
tel.: 71 784 16 12
e-mail: dorota.szczesniak@umed.wroc.pl

Doktoranci:
mgr Małgorzata Czerwińska
malgorzata.czerwinska@student.umed.wroc.pl

mgr Marta Lemieszewska
marta.lemieszewska@student.umed.wroc.pl

mgr Katarzyna Urbańska
katarzyna.urbanska@student.umed.wroc.pl

lek. Jacek Winiarski
jacek.winiarski@student.umed.wroc.pl
 


 

17.10.2018