Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc - dydaktyka

W Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc odbywają się zajęcia z pulmonologii w ramach chorób wewnętrznych dla studentów IV roku  kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego i English Division oraz zajęcia z praktycznego nauczania dla studentów VI roku  kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego i English Division. 

Adiunktem dydaktycznym w Katedrze i Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc  odpowiedzialnym za studentów Wydziału Lekarskiego jest dr hab. n. med. Bożena Weryńska.
Kontakt: dyżurka lekarska, pokój 339, tel. 71 33 49 670,
Terminy konsultacji: poniedziałki godz. 10-11.
 
Zapisy na egzamin z chorób wewnętrznych u dr hab. n. med. Anny Brzeckiej, prof. nadzw.  odbywają się w sekretariacie Kliniki osobiście lub telefonicznie codziennie w godzinach 8.00-11.30.

Zapisy na egzamin z chorób wewnętrznych u dr hab. Bożeny Weryńskiej telefonicznie pod nr 713349740, codziennie w godzinach 8.00-13.00 
 

English Division

Adiunktem dydaktycznym w Katedrze i Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc  odpowiedzialnym za studentów English Division  jest dr hab. n. med. Monika Kosacka,

kontakt: dyżurka lekarska , kontakt: dyżurka lekarska , pokój 339, tel. 71 33 49 670,

Terminy konsultacji : poniedziałki godz. 10-11.

 

Monika Kosacka PhD, MD is responsible for English Division in Department of Pulmonology and Lung Cancers.

Contact:  Room  339; Phone: 71 33 49 670,

Cosultation  hours : Monday 10-11

Pulmonology 4th Year (Winter Semester) - Pulmonologia IV Rok (Semestr Zimowy)

Pulmonology 6th Year (Winter and Summer Semester) - Pulmonologia IV Rok (Semestr Zimowy i Letni)

20.12.2019