Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc - nauka

  1. Diagnostyka i leczenie raka płuca
  2. Zastosowanie inwazyjnych metod diagnostyki chorób układu oddechowego
  3. Zagadnienia genetyczne związane z rakiem płuca
  4. Choroby nowotworowe u osób starszych
  5. Choroby śródmiąższowe płuc
  6. Zastosowanie polisomnografii w chorobach układu oddechowego
  7. Diagnostyka i leczenie zaburzeń oddechowych podczas snu
  8. Przewlekła niewydolność oddechowa i zespoły hipowentylacji otyłych
  9. Choroby układu oddechowego u osób w stanie immunosupresji
  10. Zastosowanie kapnografii w ocenie czynności układu oddechowego