Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc - nauka

GŁÓWNE TEMATY NAUKOWE I PUBLIKACJE 2018-2019

I. RAK PŁUCA

 • Katarzyna Agnieszka Zabłocka-Słowińska, Katarzyna Skórska, Sylwia Płaczkowska, Anna Prescha, Konrad Pawełczyk, Monika Kosacka, Irena Porębska, Halina Grajeta.: The relationships between glycemic index and glycemic load of diets and nutritional status and antioxidant/oxidant status in the serum of patients with lung cancer Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.8; s.1027-1036. IF: 1.227
 • Cyryl Daroszewski, Małgorzata Stasiewicz, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Anna Rachwalik, Ewa Mura, Joanna Luboch-Kowal, Andrzej Dryś, Zdzisław A. Bogucki, Anna Brzecka.: Quality of life in patients with advanced non-small-cell lung cancer receiving palliative chemotherapy. Adv.Exp.Med.Biol. 2019 Vol.1160: Neuroscience and respiration. Vol.43: Advances in pulmonary medicine: research and innovations; s.11-18. IF: 2.126
 • Monika Chaszczewska-Markowska, Monika Kosacka, Agnieszka Chryplewicz, Tomasz Dyła, Anna Brzecka, Katarzyna Bogunia-Kubik.: ECCR1 and NFKB2 polymorphisms as potential biomarkers of non-small cell lung cancer in a Polish population. Anticancer Res. 2019 Vol.39 no.6; s.3269-3272 IF: 1.935
 • Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Sylwia Płaczkowska, Katarzyna Skórska, Anna Prescha, Konrad Pawełczyk, Irena Porębska, Monika Kosacka, Halina Grajeta.: Oxidative stress in lung cancer patients is associated with altered serum markers of lipid metabolism. PLoS One 2019 Vol.14 no.4; art.e0215246 [20 s.]. IF: 2.776.
 • Tarasov VV, Svistunov AA, Chubarev VN, Dostdar SA, Sokolov AV, Brzecka A,Sukocheva O, Neganova ME, Klochkov SG, Somasundaram SG, Kirkland CE, Aliev G. Extracellular vesicles in cancer nanomedicine. Semin Cancer Biol. 2019 Aug 14.pii: S1044-579X(19)30179-8. doi: 10.1016/j.semcancer.2019.08.017. IF 9.658
 • Mateusz Olbromski, Adam Rzechonek, Jędrzej Grzegrzółka, Natalia Glatzel-Plucińska, Angelika Chachaj, Bożena Weryńska, Marzenna Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel.: Influence of miR-7a and miR-24-3p on the SOX18 transcript in lung adenocarcinoma. Oncol.Rep. 2018 Vol.39 no.1; s.201-208. IF: 3.041
 • Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Sylwia Płaczkowska, Anna Prescha, Konrad Pawełczyk, Monika Kosacka, Irena Porębska, Halina Grajeta.: Systemic redox status in lung cancer patients is related to altered glucose metabolism. PLoS One 2018 Vol.13 no.9; art.e0204173. IF: 2.776.
 • Adam Rzechonek, Piotr Błasiak, Beata Muszczyńska-Bernhard, Konrad Pawełczyk, Grzegorz Pniewski, Maciej Ornat, Jędrzej Grzegrzółka, Anna Brzecka.: Metachronous lung cancer: clinical characteristics and effects of surgical treatment. Adv.Exp.Med.Biol. 2018 Vol.1039: Neuroscience and respiration Vol.36: Current concepts in medical research and practice; s.9-17. IF: 2.126
 • Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Sylwia Płaczkowska, Anna Prescha, Konrad Pawełczyk, Irena Porębska, Monika Kosacka, Lilla Pawlik-Sobecka, Halina Grajeta.: Serum and whole blood Zn, Cu and Mn profiles and their relation to redox status in lung cancer patients. J.Trace Elem.Med.Biol. 2018 Vol.45; s.78-84. IF: 2.895

II. ZABURZENIA ODDECHOWE W CZASIE SNU

 • Brzecka A, Sarul K, Dyła T, Avila-Rodriguez M, Cabezas-Perez R, Chubarev VN,Minyaeva NN, Klochkov SG, Neganova ME, Mikhaleva LM, Somasundaram SG, Kirkland CE, Tarasov VV, Aliev G. The Association of Sleep Disorders, Obesity, and Sleep-Related Hypoxia with Cancer. Curr Top Med Chem. 2019 Nov 17. doi:10.2174/1568026619666191118110155. IF 3.442.
 • Helena Martynowicz, Paweł Gać, Anna Brzecka, Rafał Poręba, Anna Wojakowska, Grzegorz Mazur, Joanna Smardz, Mieszko Więckiewicz.: The relationship between sleep bruxism and obstructive sleep apnea based on polysomnographic findings. J.Clin.Med. 2019 Vol.8 no.10; art.1653 [10 s.]. IF: 5.688
 • Anna Brzecka, Jerzy Leszek, Ghulam Md Ashraf, Maria Ejma, Marco F. Avila-Rodriguez, Nagendra S. Yarla, Vadim V. Tarasov, Vladimir N. Chubarev, Anna N. Samsonova, George E. Barreto, Gjumrakch Aliev.: Sleep disorders associated with Alzheimer's disease: a perspective. Front.Neurosci. 2018 Vol.12; art.330 [10 s.]. IF: 3.648

III. WPŁYW OTYŁOŚCI NA PRZEBIEG CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

 • Maciej Majchrzak, Anna Brzecka, Cyryl Daroszewski, Piotr Błasiak, Adam Rzechonek, Vadim V. Tarasov, Vladimir N. Chubarev, Anastasiya S. Kurinnaya, Tatiana I. Melnikova, Alfiya Makhmutova, Sergey G. Klochkov, Siva G. Somasundaram, Cecil E. Kirkland, Gjumrakch Aliev: Increased pain sensitivity in obese patients after lung cancer surgery. Front.Pharmacol. 2019 Vol.10; art.626 [7 s.] IF: 3.845
 • Adam Rzechonek, Piotr Błasiak, Grzegorz Pniewski, Piotr Cierpikowski, Monika Mościbrodzka, Maciej Ornat, Jędrzej Grzegrzółka, Anna Brzecka.: Influence of obesity on the course of malignant neoplastic disease in patients after pulmonary metastasectomy. In Vivo 2018 Vol.32 no.1; s.197-202. IF: 1.609

IV. CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE PŁUC, CHOROBY OBTURACYJNE

 • Mariusz Chabowski, Jan Juzwiszyn, Zofia Bolanowska, Anna Brzecka, Beata Jankowska-Polańska.: Acceptance of illness associates with better quality of life in patients with nonmalignant pulmonary diseases. Adv.Exp.Med.Biol. 2019 Vol.1176: Clinical and Experimental Biomedicine. Vol.6: Advances in Biomedicine; s.19-24. IF: 2.126
 • Marcin Grabicki, Barbara Kuźnar-Kamińska, Renata Rubinsztajn, Beata Brajer-Luftmann, Monika Kosacka, Agata Nowicka, Tomasz Piorunek, Magdalena Kostrzewska, Ryszarda Chazan, Halina Batura-Gabryel.: COPD course and comorbidities: are there gender differences? Adv.Exp.Med.Biol. 2019 Vol.1113: .43-51. IF: 2.126

V. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO W STANACH IMMUNOSUPRESJI

 • Marta Kicia, Magdalena Szydłowicz, Kamil Cebulski, Katarzyna Jakuszko, Paweł Piesiak, Aneta Kowal, Bohumil Sak, Magdalena Krajewska, Andrzej B. Hendrich, Martin Kvac, Żaneta Kopacz.: Symptomatic respiratory Encephalitozoon cuniculi infection in renal transplant recipients. Int.J.Infect.Dis. 2019 Vol.79; s.21-25. IF: 3.538.
 • Magdalena Szydłowicz, Katarzyna Jakuszko, Anna Szymczak, Paweł Piesiak, Aneta Kowal, Żaneta Kopacz, Maria Wesołowska, Maria Luisa Lobo, Olga Matos, Andrzej B. Hendrich, Marta Kicia.: Prevalence and genotyping of Pneumocystis jirovecii in renal transplant recipients - preliminary report. Parasitol.Res. 2019 Vol.118 no.1; s.181-189. IF: 2.067.
 • Magdalena Sokulska, Marta Kicia, Maria Wesołowska, Paweł Piesiak, Aneta Kowal, Maria Luisa Lobo, Żaneta Kopacz, Andrzej B. Hendrich, Olga Matos.: Genotyping of Pneumocystis jirovecii in colonized patients with various pulmonary diseases. Med.Mycol. 2018 Vol.56 no.7; s.809-815. IF: 2.851