Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc - pracownicy

Sekretariat
mgr Adriana Szumska
tel.: 71 334 95 59
 
Adiunkci 
dr Tomasz Dyła
tel.: 71 334 96 70, 71 334 95 13
 
dr hab. n. med. Monika Kosacka (adiunkt dydaktyczny studenci English Division)
tel.: 71 334 96 70, 71 334 95 13
 
dr Paweł Piesiak
tel.: 71 334 96 70, 71 334 95 13
 
dr Irena Porębska
e-mail: irena.porebska@umed.wroc.pl
tel.: 71 334 96 70
 
dr hab. n. med. Bożena Weryńska (adiunkt dydaktyczny studenci Wydziału Lekarskiego)
e-mail: bozena.werynska@umed.wroc.pl
tel.: 71 334 96 70

Asystenci
dr n. med. Katarzyna Białowąs

lek. med. Cyryl Daroszewski

Doktoranci
lek. Katarzyna Sarul (Oddział Chorób Wewnętrznych IV DCCHP)

lek. Mateusz Węgrzyn
 
Pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr Elżbieta Wiśniewska
 
Lekarz rezydent
lek. Irena Jóźków

Lekarze kliniczni DCCHP
lek. Karolina Supel

Pracownie działające przy Katedrze i Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc

Pracownia Fizjopatologii Oddychania
Kierownik
dr Paweł Piesiak
 
Pracownia Polisomnograficzna
Kierownik

dr hab. Anna Brzecka, prof. nadzw.
 
Pracownia Bronchoskopowa
Kierownik

dr Tomasz Dyła

24.09.2018