Doktoranci z niepełnosprawnością

Zakres działania

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych działa na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie uczelni i poza nią, biorąc udział:

 • w tworzeniu oraz opiniowaniu przepisów wewnętrznych dotyczących osób z niepełnosprawnością;
 • w zarządzaniu środkami przyznanymi w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
 • w nawiązywaniu współpracy z uczelniami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnością;
 • w pracach zespołu ds. stypendiów dla osób z niepełnosprawnością;
 • w pracach na rzecz dostosowanie procesu edukacyjnego oraz likwidacji barier architektonicznych na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz opiniowanie wszystkich prac inwestycyjno-remontowych w zakresie dotyczącym osób z niepełnosprawnością;
 • w postępowaniach przetargowych dotyczących zagadnień związanych z osobami z niepełnosprawnością;
 • w zarządzaniu i nadzorze  nad sprzętem technologicznym wspomagającym nauczanie osób z niepełnosprawnością, w tym opracowywanie zasad przyznawania prawa do jego wypożyczania;
 • w pracach mających na celu pozyskiwanie dotacji na wsparcie studentów z niepełnosprawnością;
 • w inicjowaniu oraz wspieraniu działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie osób z niepełnosprawnością;

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych odpowiedzialny jest za:

 1. udzielanie informacji dotyczących zagadnienia niepełnosprawności,
 2. wsparcie w rozwiązywaniu problemów będących wynikiem stopnia niepełnosprawności,
 3. organizowanie szkoleń o tematyce związanej z niepełnosprawnością,
 4. pomoc przy uzyskiwaniu konsultacji psychologicznych oraz pozyskiwaniu asystenta edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnością.

 
Kontakt

Pełnomocnik rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych dr Krzysztof Aleksandrowicz
ul. Grunwaldzka 2, 50- 355 Wrocław
Dyżur: środa, godz.12.00-13.30 (proszę o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe umówienie/potwierdzenie spotkania w celu zapewnienia należytego komfortu – bez kolejek pod drzwiami).
ul. Grunwaldzka 2 (gabinet nr 24), 50- 355 Wrocław
e-mail: krzysztof.aleksandrowicz@umed.wroc.pl
tel.: 603 61 31 44
 
mgr Iwona Sojka
Dział Spraw Studenckich
tel.: 71 347 91 08
fax: 71 347 91 18
e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl
 
Wydział Nauk o Zdrowiu:

 1. Prodziekan ds.Studentów - dr Piotr Karniej; tel.: 71 784 18 71, e-mail: piotr.karniej@umed.wroc.pl
 2. Dziekanat- mgr Jolanta Kosmala; tel.: 71 784-18-10, e-mail:  jolanta.kosmala@umed.wroc.pl

 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej:

 1. Prodziekan ds.Studentów - dr hab.Bożena Karolewicz; tel.: 71 784 03 15, e-mail: bozena.karolewicz@umed.wroc.pl
 2. Dziekanat - mgr Anna Gulewicz; tel.: 71 784-02-03,  e-mail: anna.gulewicz@umed.wroc.pl

 
Wydział Lekarski:

 1. Prodziekan ds. Socjalnych - dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.; tel.: 71 784 13 72, e-mail: irena.kustrzeba-wojcicka@umed.wroc.pl
 2. Dziekanat - P.Maria Elżbieta Surowiec: tel. 784-11-68, 784-00-43, e-mail: maria.surowiec@umed.wroc.pl; mgr Małgorzata Kabała ; tel. 784-16-64, e-mail:  malgorzata.kabala@umed.wroc.pl

 
Sekcja ds. Kształcenia w Języku Angielskim:

 1. Prodziekan ds. Studiów w języku angielskim - prof. dr hab. Andrzej Hendrich; tel.: 71 784 15 58, e-mail: andrzej.hendrich@umed.wroc.pl
 2. Dziekanat - dr Magdalena Kübler; tel.: 71 784 15 57, e-mail: magdalena.kubler@umed.wroc.pl

 
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:

 1. Prodziekan ds. Studenckich - dr n. med. Jan Nienartowicz; tel.:71 784-03-56, e-mail: nienartowicz@gmail.com
 2. Dziekanat - mgr Edyta Podymska; tel.:71 784-03-59, e-mail: edyta.podymska@umed.wroc.pl

 
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego:

 1. Prodziekan ds. Dydaktyki - prof. dr hab. Tomasz Wróbel; tel.: 71 784 17 15, e-mail: tomasz_wrobel@wp.pl
 2. Dziekanat - P.Agnieszka Adamska; tel.: 71 784 16 77, e-mail: agnieszka.adamska@umed.wroc.pl

 
Oferta
 
Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością mogą skorzystać z dodatkowych zajęć na basenie przy ul. Mianowskiego 2b we Wrocławiu. Na cały rok akademicki zarezerwowane są tam 3 tory i zapewniona opieka instruktora.Dr Krzysztof Aleksandrowicz - pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych zarezerwował do dyspozycji naszych studentów i doktorantów 3 tory na basenie należącym do Klubu Sportowego „AZS Wrocław”.
 
Zajęcia będą odbywać się w:

 • poniedziałki w godzinach: 14:00 – 15:00 - 3 tory,
 • środy w godzinach: 15:00 – 16:00 - 3 tory,
 • niedziele w godzinach: 15:00 – 16:00 - 3 tory.

 Uczestnicy muszą zabrać ze sobą legitymację studencką.

 
Przydatne linki