Informacje dla doktorantów

KOMUNIKAT:

KOMUNIKAT:

Szanowni Doktoranci!

W związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Dyscyplin w grupie Doktorantów, Doktorancka Komisja Wyborcza publikuje komunikaty wyborcze. Termin składania kandydatur upływa 14 grudnia 2020. Zapraszamy do kandydowania!
Komunikaty wyborcze i dokumenty zgłoszeniowe znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

 

KOMUNIKAT:

Konkurs Naukowej  Fundacji Polpharmy  o stypendium naukowe 
Edycja VIII/2020-2021

 
Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat.
Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Nagrodą jest 10 stypendiów, każde o wartości 10 tys. zł.
Prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane.
Stypendyści wyłonieni zostaną w drodze konkursu organizowanego przez Fundację. Rada Naukowa Fundacji opracowała kryteria oceny wniosków:

publikacje – do 50 pkt
osiągnięcia naukowe – do 30 pkt
praca doktorska – do 20 pkt
 

W tej edycji konkursu wnioski przyjmowane są na adres mailowy stypendium.fundacja@polpharma.com w terminie od 1 października do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium.
Oba dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/programy-stypendialne

 

KOMUNIKAT:

Przedłużenie okresu odbywania studiów!!
Wnioski o przedłużenie można składać do 15 września 2020 r. - będą rozpatrywane tylko wnioski osób, które złożyły sprawozdanie roczne.
 

KOMUNIKAT:

Obowiązek posiadania konta e-mail w domenie uczelni

W związku z akceptacją przez Senat UMW elektronicznego sposobu głosowania, osoby, które do tej pory nie założyły konta w domenie uczelni, proszone są o spełnienie tego obowiązku w najszybszym możliwym terminie. Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi informacjami zamiesczonymi na stronie uczelni.

 

KOMUNIKAT:

Konsultacje psychologiczne dla studentow i doktorantów Uniwersytetu Medycznego

Jeśli doświadczasz trudności związanych z adaptacją, czujesz się samotny lub wyalienowany, masz kłopot z wyrażeniem lub nazwaniem emocji, które odczuwasz lub szukasz pomocy w uporaniu się z aktualnymi trudnościami życiowymi pamiętaj, że masz możliwość skorzystania z darmowej porady psychologicznej na terenie Uczelni.

W celu umówienia się na wizytę skorzystaj z maila: psycholog.umed@gmail.com

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju możliwość konsultacji pozostaje bez zmian, jedyne co się zmienia to forma konsultacji, ze spotkania na żywo na poradę on-line. Jest to spowodowane zarówno koniecznością ograniczenia kontaktu fizycznego, jak i stworzenia możliwości udzielania konsultacji studentom przebywającym na kwarantannie lub poza Wrocławiem.

Szczegóły dotyczące konsultacji znajdziesz zarówno na stronie Katedry Psychiatrii (www.psych.umed.wroc.pl), jak i na Facebooku ((https://pl-pl.facebook.com/KatedraPsychiatrii/).

Psychological Help

If You feel lonely, isolated, have problems with adapting to student's life or need help coping with current life events or the epidemiological situation, do not hesitate to e-mail our psychologist at karolina.fila-witecka@student.umed.wroc.pl and book an appointment.

In light of the epidemiological situation there is no change in the availability of psychological services for students. The consultations, however, will be held online, until further notice, in order to limit physical contact as well as increase the availability of psychological support for those students who are currently under quarantine or located outside the campus.

Details of the consultation you can find in the Department of Psychiatry (www.psych.umed.wroc.pl) and on Facebook (https://pl-pl.facebook.com/KatedraPsychiatrii/).
You will have professional help.
 

KOMUNIKAT:

W związku z decyzją Kolegium Rektorsko - Dziekańskiego w sprawie zawieszenia wszelkich form zajęć dydaktycznych, prosimy o ograniczenie osobistych kontaktów doktorantów z Biurem do minimum.

Prosimy o korzystanie z komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem adresów e-mail dostępnych w zakładce „Doktoranci” i „Biuro Szkoły Doktorskiej”.

Wnioski w postaci skanu z podpisem wnioskodawcy będą procedowane normalnie. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o komunikację z nauczycielami akademickimi także głównie drogą elektroniczną.

Przypominamy, że właściwym adresem e-mail do kontaktów z Uczelnią jest adres w domenie @student.umed.wroc.pl, z którego proszę korzystać wysyłając wnioski i pytania do biura i nauczycieli akademickich.

Od dnia 16 marca br. w Biurze Szkoły Doktorskiej obowiązywać będą dyżury w dwa dni w tygodniu:

Poniedziałek: 9:00 – 12:00
Czwartek: 9:00 – 12:00

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

KOMUNIKAT:

Zawieszenie zajęć na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Podjęto decyzję o wstrzymaniu z dniem 10 marca 2020 od godz. 9.30 zajęć dydaktycznych we wszystkich dotychczas prowadzonych formach, na wszystkich kierunkach studiów oraz w ramach kształcenia doktorantów, studiów podyplomowych i kursów.

Sposób realizacji i zaliczania efektów uczenia się, które miały zostać zrealizowane w trakcie tych zajęć, będzie omówiony w odrębnym zarządzeniu rektora.

Konkurs Młode Talenty 2020

Program stypendialny Fulbright Junior Research Award 2021-22