Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

 

1. Podstawa prawna

 

2. Tryb i harmonogram składania wniosku o stypendium

Wnioskodawca stypendium:
  • Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.
  • Wnioski złożone bezpośrednio do Ministerstwa nie będą rozpatrywane.
 

3. Tryb przedstawiania przez doktorantów swoich kandydatur:

Doktorant przedstawiając swoją kandydaturę składa w terminiedo 13 grudnia 2019 r., w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5):