Rok akademicki 2020/2021

Szczegółowe plany zajęć z podziałem na lata:

Plany zajęć semestr letni :


III rok

- podział grup dla przedmiotu: Indywidualne sprawozdania ... (8 grup)
- podział grup dla przedmiotu: Modele statystyki matematycznej ...( 6 grup)

Plany zajęć semestr zimowy :

III rok

Uwaga, zapisy uruchomione !!!

Zajęcia fakultatywne do wyboru:
Przypominam, że wybieracie Pańswo tylko jeden fakultet !!!
Informuję, że zapisy są już uruchomione przez Wirtualną Uczelnię !!!/ oferta dydyktyczne/ wybór z oferty.
Proszę o przemyślany wybór !

1. Good Clinical Practice
2. Good Manufacturing Practice
3. Źródła informacji o lekach i terapiach
4. Nauczanie przedmiotów klinicznych (dla klinicystów)

IV rok

- podział grup dla przedmiotu: Transfer i komercjalizacja wyników badań naukowych (6 grup)

Rok akademicki 2019/2020

Szczegółowe plany zajęć z podziałem na lata:

Plany zajęć semestr letni :

 • II rok   - zapisy na fakultety są prowadzone przez Wirtualną Uczelnię w terminie od 12.02.2020 r. Proszę wybrać tylko jeden fakultet !

        - podział grup dla przedmiotu: Stylistyka wypowiedzi naukowej ... (jak w semestrze zimowym)
        - zapisy na bloki (1, 2) przedmiotu Komunikacja interpersonalna przez maila

        - podział grup dla przedmiotu: Indywidualne sprawozdania ... (8 grup)
        - podział grup dla przedmiotu: Modele statystyki matematycznej ...( 6 grup)

Plany zajęć semestr zimowy :

 • II rok

  - podział grup dla przedniotu: Indywidualne sprawozdania naukowe ... (9 grup) - na zajęcia proszę przygotować 10 minutową prezentację np. w Power Poncie dot. swojej pracy doktorskiej
  - podział grup dla przedmiotu: Biostatystyka (  6 grup)
  - podział grup dla przedmiotów: Metodologia badań naukowych i Stylistyka wypowiedzi naukowej ... (3 grupy)

 • III rok

  Uwaga !!! Zapisy uruchomione !

  Zajęcia fakultatywne do wyboru:
  Przypominam, że wybieracie Pańswo tylko jeden fakultet !!!
  Informuję, że zapisy zostały już uruchomione przez Wirtualną Uczelnię!!!/ oferta dydyktyczne/ wybór z oferty.
  Proszę o przemyślany wybór !

  1. Good Clinical Practice
  2. Good Manufacturing Practice
  3. Źródła informacji o lekach i terapiach
  4. Nauczanie przedmiotów klinicznych (dla klinicystów)

 • IV rok - uwaga zmiana terminów !

  - podział grup dla przedmiotu: Transfer i komercjalizacja wyników badań naukowych (6 grup)

Plan i Program na rok 2018/2019 zatwierdzony przez Radę Wydziału

Rok akademicki 2018/2019

Szczegółowe plany zajęć z podziałem na lata:
 

Plany zajęć semestr letni :

 • I ROK - podział grup jak w semestrze zimowym
 • II ROK   - zapisy na fakultety są prowadzone przez Wirtualną Uczelnię w terminie od 31.01.2019 r. Proszę wybrać tylko jeden fakultet !

- podział grup dla przedmiotu: Stylistyka wypowiedzi naukowej ... (jak w semestrze zimowym)
- zapisy na moduły (1, 2, 3) przedmiotu Komunikacja interpersonalna przez maila

- podział grup dla przedmiotu: Modele statystyki matematycznej ...( 6 grup)
- podział grup dla przedmiotu: Indywidualne sprawozdania ... (10 grup)

Plany zajęć semestr zimowy :

- podział grup dla przedmiotu: Metodologia badań naukowych (3 grupy)
- podział grup dla przedmiotu: Lektorat z języka obcego (4 grupy)
- podział grup dla przedmiotu: Metodyka nauczania w szkole wyższej (5 grup) 
- Informacja naukowa i bibliograficzna -  ( 4 grupy) dodatkowe informacje na stronie Biblioteki w zakładce Doktoranci

- podział grup dla przedniotu: Indywidualne sprawozdania naukowe ... (9 grup) - na zajęcia proszę przygotować 10 minutową prezentację np. w Power Poncie dot. swojej pracy doktorskiej
- podział grup dla przedmiotu: Biostatystyka (  6 grup)
- podział grup dla przedmiotów: Metodologia badań naukowych i Stylistyka wypowiedzi naukowej ... (3 grupy)

Uwaga !!!

Zajęcia fakultatywne do wyboru:
Przypominam, że wybieracie Pańswo tylko jeden fakultet !!!
Informuję, zapisy są już uruchomione przez Wirtualną Uczelnię/ oferta dydyktyczne/ wybór z oferty.
Proszę o przemyślany wybór !

1. Good Clinical Practice
2. Good Manufacturing Practice
3. Źródła informacji o lekach i terapiach
4. Nauczanie przedmiotów klinicznych (dla klinicystów)

- podział grup dla przedmiotu: Transfer i komercjalizacja wyników badań naukowych (4 grupy)

 

Rok akademicki 2017/2018

Szczegółowe plany zajęć z podziałem na lata:

Plany zajęć semestr letni :

 • I ROK - podział grup jak w semestrze zimowym
 • II ROK   - zapisy na fakultety są prowadzone przez Wirtualną Uczelnię w terminie od 22.01.2018 r. do 16.02.2018 r.

- podział grup dla przedmiotu: Stylistyka wypowiedzi naukowej ... (jak w semestrze zimowym)
- podział grup dla przedmiotu: Komunikacja interpersonalna (5 grup)

- podział grup dla przedmiotu: Indywidualne sprawozdania ... (8 grup)
- podział grup dla przedmiotu: Modele statystyki matematycznej ...( 6 grup)

Karty okresowych osiągnięć 2017/2018

semestr letni:

I ROK
Proszę pobrać kartę z wybranym fakultetem:
II ROK (fakultet Przegląd postaw technik eksperymentalnych w badaniach medycznych)*
II ROK (fakultet Zastosowanie praktyczne metod badawczych w eksperymentach medycznych)*
II ROK ( fakultet Psychometria i techniki socjologiczne w naukach medycznych)*
*proszę pobrać kartę z wybranym fakultetem

 III ROK

 

Plany zajęć semestr zimowy :

- podział grup dla przedmiotu: Metodologia badań naukowych (3 grupy)
- podział grup dla przedmiotu: Lektorat z języka obcego (4 grupy)
- podział grup dla przedmiotu: Metodyka nauczania w szkole wyższej (5 grup) 
- informacja o przedmiocie: Informacja naukowa i biblioteczna - dostępna na stronie Biblioteki w zakładce Doktoranci

 

- podział grup dla przedniotu: Indywidualne sprawozdania naukowe ... (10 grup) - na zajęcia proszę przygotować 10 minutową prezentację np. w Power Poncie dot. swojej pracy doktorskiej
- podział grup dla przedmiotu: Biostatystyka (8 grup)
- podział grup dla przedmiotów: Metodologia badań naukowych i Stylistyka wypowiedzi naukowej ... (3 grupy)

Zajęcia fakultatywne do wyboru (10 godz.): zapisy będą prowadzone przez Wirtualną Uczelnię w późniejszym terminie
1. Good Clinical Practice
2. Good Manufacturing Practice
3. Źródła informacji o lekach i terapiach 

- podział grup dla przedmiotu: Transfer i komercjalizacja wyników badań naukowych (4 grupy)

Karty okresowych osiągnięć  2017/2018

semestr zimowy:

I ROK
II ROK

Proszę pobrać kartę  z wybranym fakultetem:
 III ROK (fakultet Good Clinical Practice)
 III ROK (fakultet Good Manufacturing Practice)
 III ROK ( fakultet Źródła informacji o lekach i terapiach)

IV ROK

semestr letni:

I ROK

Proszę wybrać kartę z wybranym fakultetem:
II ROK (fakultet Przegląd podstaw technik eksperymentalnych ...)
II ROK (fakultet Zastosowanie praktyczne metod badawczych ...)
II ROK (fakultet Psychometria i techniki socjologiczne ...)
III ROK

Rok akademicki 2016/2017
Szczegółowy plan zajęć z podziałem na lata

Plan zajęć semestr letni:

 • I ROK ( uwaga ! zmiana zajęć z języka, zaznaczone czerwonym kolorem)

- podział na grupy taki sam jak w semestrze zimowym (4 i 5 grup)

- podział grup dla przedmiotu: Komunikacja interpersonalna (4 grupy)

- podział grup dla przedmiotów: Indywidualne sprawozdania naukowe ... i Modele statystyki matematycznej (7 i 5  grup)

Plan zajęć semestr zimowy:

 - podział grup dla przedmiotu: Metodyka nauczania w szkole wyższej (5 grup
 - podział grup dla przedmiotu: Metodologia badań naukowych i Lektorat z języka obcego (4 grupy)
- informacja o przedmiocie: Informacja naukowa i biblioteczna - dostępna na stronie Biblioteki w zakładce Doktoranci

 

- podział grup dla przedniotu: Indywidualne sprawozdania naukowe ... (8 grup) - na zajęcia proszę przygotować 10 minutową prezentację np. w Power Poncie dot. swojej pracy doktorskiej
- podział grup dla przedmiotu: Biostatystyka (6 grup)
- podział grup dla przedmiotów: Metodologia badań naukowych i Stylistyka wypowiedzi naukowej ... (3 grupy)

Zajęcia fakultatywne do wyboru (10 godz.): zapisy drogą mailową na adres: azawlodzka@umed.wroc.pl
1. Good Clinical Practice
2. Good Manufacturing Practice
3. Źródła informacji o lekach i terapiach - brak miejsc

- podział grup dla przedmiotu: Transfer i komercjalizacja wyników badań naukowych (3 grupy)

Plan i Program zatwierdzony przez Radę Wydziału

 


Rok Akademicki 2015/2016

semestr zimowy

 •  I ROK
 • II ROK
 • III rok - zajęcia fakultatywne do wyboru:
 • "Good Clinical Practice"- terminy zajęć 6.11.2015 godz.13.00-16.00, 20.11.2015 godz. 12.00-14.15, 27.11.2015 godz.14.00-16.15 Zajęcia odbędą się w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej przy ul. Borowskiej 211a  ( są jeszcze wolne miejsca, proszę o zapisy drogą mailową)
 • "Źródła informacji o lekach i terapiach"- zapisy drogą mailową, zajęcia będą odbywały się w budynku Biblioteki przy ul. Marcinkowskiego 2-6, inf. o terminach wkrótce
 • "Good Manufacturing Practice"
   
  15.12. godz. 15.30-18.30 (4 godz.)
  19.01. godz. 15.30-18.30 (4 godz.)
  26.01. godz. 15.30-17.00 (2 godz.)
   
  miejsce: sala wykładowa na Wydziale Farmaceutycznym, ul. Borowska 211a
  Bardzo proszę chętne osoby o szybkie zapisy drogą mailową.

 • IV rok -  w sem.zimowym nie ma zajęć

semestr letni

         Zajęcia fakultatywne są już umieszczone w planie zajęć powyżej.
         Bardzo proszę o szybkie zapisy drogą mailową na adres
edyta.podolan@umed.wroc.pl
       
          Uwage: Fakultet "Psychometria i techniki socjologiczne w naukach medycznych" adresowany jest do doktorantów z wykształceniem medycznym, nie humanistycznym (psychologowie)

        zajęcia fakultatywne "Źródła informacji o lekach i terapiach"

            26.04.2016  godz. 15.00-17.30
            10.05.2016  godz. 15.00-17.30
            17.05.2016  godz. 15.00-17.30

       
        miejsce: Biblioteka UMW przy ul. Marcinkowskiego 2-6

Plan i Program zatwierdzony przez Radę Wydziału

 

Podział grup w r.a. 2015/2016

semestr zimowy
 

semestr letni

UWAGA! Powyższy plan zajęć może ulec zmianie!

***************************************************************

Karty okresowych osiągnięć  2015/2016

semestr zimowy:

semestr letni: