Uchwała Senatu nr 1487 w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Skład osobowy Wydziałowy Zespołu ds. Jakości Kształcenia:

Przewodnicząca:
dr Katarzyna Połtyn-Zaradna
e-mail: katarzyna.poltyn-zaradna@umed.wroc.pl

Członkowie:
dr Izabela Zaleska
dr hab. Tomasz Pawłowski
dr hab.Grazyna Wróbel
dr Mirosław Banasik
dr hab. Katarzyna Kapelko-Słowik
dr Renata Wojtyńska
dr hab. Andrzej Wojnar
dr hab. Bożena Weryńska
dr hab. Małgorzata Inglot

Doktoranci:
lek. Jacek Kwiatkowski
mgr Ewa Gieysztor
lek. Jowita Halupczok-Żyła

Olga Berlińska
(obsługa administracyjna Wydziałowego Zespołu ds. Jakoci Kształcenia)
tel.: 71 784 11-59
e-mail: olga.berlinska@umed.wroc.pl
pokój nr 4

SONA:
- procedura Studenckiej Ankiety Oceny Nauczyciela Akademickiego
- formularz ankiety dla jednego nauczyciela
- formularz ankiety dla wielu nauczycieli
- protokół przekazania ankiety formularzy SONA
- roczne zestawienie ocen ze sprawozdania z wyników Studenckiej Ankiety Oceny Nauczyciela Akademickiego
- sprawozdanie z wyników Studenckiej Ankiety Oceny Nauczyciela Akademickiego

HOSPITACJE:
- procedura oceny programowej poprzez hospitację zajęć dydaktycznych
- procedura powoływania zespołów wizytujących i ustalania planów hospitacji
- protokół hospitacji zajęć dydaktycznych